Аз говоря,
но вие не можете да ме чуете.
Ние викаме през една празнота -
гласове
отекващи и изоставени
никога не прекосявайки пропастта между нас
за да стигнем до другата страна.
И двамата викаме
и двамата викаме
но звукът отскача от бариерите на природата
се скита самотен и изгубен.

Аз работя за нещо златно.
Счупвам камъка от сърцето си
издълбавам твърдостта
опитвайки се да отрежа фасети
които оставят нещо
остър и блестящ зад себе си.
Всичко това изкопани ни оставя да се взираме в космоса.
Не знам
как продължава да се разширява